Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της ένωσης: emr@rhodespages.com

Ανθούλας Ελευθέριος 6973356734
Λαζάρου Λάζαρος 6932481851
Μεγαδρόσος Μιχαήλ 6937367841
Σπάρταλης Σταύρος 6942887560